Ou

Salam Ahmadou Thiamlana,
Dalal ak jaam ci communauté bi.
Orange dafa am noumou tërëlé waloum consommation crédit ak bonus yi...Nimou guëné rek laniouy doxalé ak yen.

Bonus yi ngay ndieuk uttiliser, après nga tekk ci Illimix Yi après yenene Yi top ci.

L'équipe Orange
#ideesOrange

Commentaires (1)

Salam Ahmadou Thiamlana,
Dalal ak jaam ci communauté bi.
Orange dafa am noumou tërëlé waloum consommation crédit ak bonus yi...Nimou guëné rek laniouy doxalé ak yen.

Bonus yi ngay ndieuk uttiliser, après nga tekk ci Illimix Yi après yenene Yi top ci.

L'équipe Orange
#ideesOrange